مدیران اصلی در شرکت بزرگ بیت دیفندر به شرح زیر می باشد:

FLORIN TALPES

مدیر عامل

BOGDAN IRINA

مدیر اجرایی

NICULAE DINCA

مدیر ارشد امور مالی

BOGDAN DUMITRU

مدیر ارشد فناوری اطلاعات

VIOREL CANJA

سرپرست آزماشگاههای ضد بدافزار و ضدهرزنامه

دیگر جایگا هها

Ion Radoslovescu

مدیر اطلاعات و فرآیند

Rares Stefan

مدیر واحد راه حل های کسب و کار

Peter Laakkonen

مدیر کل OEM (تولید کننده تجهزات اصلی ) و فناوری مجوز و صدور گواهینامه