لایسنس بیت دیفندر خود را به آسانی تمدید کنید!
سه مرحله زیر را دنبال کنید تا از کامپیوتر و فایل های خود حفاظت کنید.
1. لایسنس قبلی خود را وارد کنید.
2. محصول مورد نظر را انتخاب کنید.
3. سفارش خود را تکمیل کنید.

لایسنس خود را وارد کنید:
 

پشتیبانی


شماره تماس 89397 شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 17


ایمیل: SupportBit@badrelectric.com

شماره سریال و شماره لایسنس را ز کجا پیدا کنم؟