غیر فعال سازی محصول

·         چگونه بیت دیفندر را به طور موقت غیر فعال کنم ؟

در نسخه 2018 و 2017 :

از منو  Protection و سپس VIEW MODULES  را انتخاب کنید ، بر روی ANTIVIRUS کلیک کرده  ، On–access scan و Active Threat Control را از  On بهOff  تغییر دهید  .

        در نسخه 2019 :

از منوی Protection-> Antivirus->setting->Shield  گزینه Bitdefender shield را غیر فعال کنید .